Fraudebeleid

De basis van verzekeren is vertrouwen. U vertrouwt op een goede afhandeling van uw schade. Wij vertrouwen dat u ons altijd juist en volledig informeert.

Helaas blijkt dat een kleine groep verzekerden ons vertrouwen misbruikt. Door het plegen van fraude wordt de premiedruk verhoogd, wij vinden dit niet acceptabel. Daarom heeft Confident een actief bestrijdingsbeleid op het gebied van fraude.

Wat is fraude

Onder fraude verstaan wij het misleiden, bedriegen of schenden van vertrouwen met als doel een oneerlijk of onrechtvaardig voordeel te verkrijgen.

Bij fraude kunt u denken aan onderstaande voorbeelden:

 • het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar;
 • het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd;
 • het aanbrengen van veranderingen op aankoopnota’s.

Fraudecoördinator

Een (vermoeden van fraude) zal worden gemeld aan onze fraudecoördinator. Door middel van een multidisciplinaire aanpak zal worden nagegaan of er al dan niet werkelijk sprake is van fraude. Van het multidisciplinaire team maken in ieder geval deel uit:

 • Fraudecoördinator;
 • Medewerker verzekeringstechniek.

Als voldoende informatie is verzameld zal worden besloten of er sprake is van fraude, en of de verzekerde daarmee geconfronteerd zal worden.

De taken van de fraudecoördinator zijn:

 • advisering over fraudebeheersing en ontwikkeling van preventiestrategieën: het geven van aanwijzingen aan bedrijfsonderdelen voor de invoering van maatregelen voor preventie, detectie en analyse van fraude en het beperken van de gevolgen van fraude;
 • toetsen van procedures om vast te stellen dat deze effectief zijn (bijvoorbeeld het proces voor productgoedkeuring, adequate administratieve organisatie;
 • alle fraudeonderzoeken te coördineren, bijbehorende processen te bewaken, functionarissen belast met onderzoeken direct (hiërarchisch of functioneel) aan te sturen en toe te zien op de objectiviteit van deze onderzoeken;
 • de centrale functionaris in de organisatie gericht op detectie en afhandeling van verzekeringsfraude en (georganiseerde) criminaliteit en in relatie tot fraude- en (georganiseerde) criminaliteitsbestrijding zorg draagt voor alle wettelijke verplichtingen en regels van toezichthouders en dat daarbinnen ook aan zelfregulering ( b.v. Verbond van Verzekeraars), wordt voldaan;
 • fraudebewustzijn creëren: medewerkers bewust maken van de soorten fraude waarmee zij in hun dagelijkse werk geconfronteerd kunnen worden, door middel van regelmatige bewustzijnprogramma’s.

Wat doen wij bij fraude

Bij fraude kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

 • informeren verzekerde over ons vermoeden van fraude;
 • de schade wordt niet uitbetaald of, als deze al is uitbetaald, teruggevorderd;
 • alle verzekeringen van verzekerde worden beëindigd;
 • alle extra gemaakte kosten worden gevorderd;
 • melding aan Stichting Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (www.stichtingcis.nl);
 • melding aan het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars;
 • aangifte bij de politie.
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top